[history]Historia wersji

5.3.3 (2016-01-04):

 • możliwość szybkiej odpowiedzi kropką (opcja jest domyślnie wyłączona, włączamy ją w ustawieniach)
 • możliwość maksymalizacji głównego okna i Edytora Testów
 • usunięto limit nowych słówek do nauczenia
 • możliwość ukrycia liczby testów oczekujących na powtórzenie (w ustawieniach programu)
 • usunięto błąd mogący powodować zawieszenie programu po ukończeniu sprawdzianu
 • kilka mniejszych usprawnień

5.3.2 (2015-01-01):

5.3.1 (2014-12-22):

 • dodano możliwość wczytywania testów za pomocą systemowego okna wyboru pliku

5.3 (2014-11-30):

 • dłuższe testy można podzielić na kilka etapów (np. po 20 słówek dziennie)
 • automatyczne proponowanie powtórki po 1, 3, 7 i 21 dniach w celu utrwalenia materiału
 • zastąpiono systemowe okno wczytywania testu tabelką (w której wyświetlany jest także postęp zaliczenia)
 • dwuklik na pliku *.pmts uruchamia go w samym Edytorze Testów
 • ulepszono system kar za błędne odpowiedzi
 • obsługa nowych języków (duński, holenderski, norweski, szwedzki)
 • zmieniono kod języka Czeskiego z „cz” na zgodny z ISO 639-1 „cs”
 • nowe skróty klawiszowe w Edytorze (np. Ctrl+S zapisuje test)
 • wyłączono alternatywną formę odpowiedzi (. i ..)
 • inne mniejsze usprawnienia
 • usunięto znalezione błędy

5.2.2 (2014-10-20):

 • skojarzenie plików testów (*.pmts) z Pytaczem
 • poprawiono jakość ikonki pliku exe
 • kilka mniejszych usprawnień
 • usunięto znalezione błędy

5.2.1 (2014-10-16):

 • możliwość losowego (oraz na zmianę) kierunku w czasie przepytywania
 • kilka mniejszych usprawnień
 • usunięto znalezione błędy

5.2 (2014-10-12):

 • możliwość nauki podpunktów
 • wyświetlanie podpowiedzi w czasie nauki
 • rozbudowano pole pokazujące prawidłową odpowiedź
 • alternatywna forma odpowiedzi w czasie nauki (można użyć . lub ..)
 • kilka zmian w wyglądzie

5.1 (2014-09-26):

 • możliwość ustalenia katalogu na testy (możemy je przechowywać np. w chmurze)
 • opcja automatycznego sprawdzania czy jest nowsza wersja programu (domyślnie wyłączona)
 • właściwości i edycja słówek zamiast w nowym oknie teraz wyświetlają się w oknie Edytora
 • możliwość zwracania uwagi na wielkość liter w czasie przepytywania
 • inne mniejsze usprawnienia
 • naprawiono problem z uruchamiającym się programem poza pulpitem
 • usunięto inne mniejsze błędy

5.0.4 (2013-09-16):

 • możliwość podglądu testu przed uruchomieniem nauki/sprawdzianu
 • nowe testy z języka angielskiego
 • przykładowy test pokazujący możliwości programu i edytora testów
 • inne mniejsze usprawnienia (przede wszystkim w interfejsie)
 • usunięto znalezione błędy

5.0.3 (2013-09-01):

 • dodanie do testów przykładowych zdań (w odpowiednim kontekście)
 • nowe testy utworzone na podstawie tekstów piosenek
 • możliwość dodania adresu www do testu (np. stronę domową autora)
 • zwiększono czcionki niektórych elementów głównego okienka
 • inne mniejsze usprawnienia
 • usunięto znalezione błędy

5.0.2 (2013-01-03):

 • nowy tryb: zadania matematyczne
 • inne mniejsze usprawnienia i poprawki

5.0.1 (2012-12-09):

 • możliwość dodania alternatyw dla danego słówka (przykład: samochód | auto | fura)
 • zapamiętywanie ocen z każdego sprawdzianu
 • kilka uproszczeń w interfejsie (m.in. usunięto przycisk „sprawdź”)
 • inne mniejsze usprawnienia

5.0 (2012-11-25):

 • cały program napisano od nowa
 • odświeżono wygląd (nowy układ kontrolek, nowe ikonki, itd)
 • obsługa znaków unicode (program obsługuje wszystkie języki)
 • nowa struktura plików z testami (testy z wersji 4 nie są już obsługiwane!)
 • dodano możliwość zmiany rozmiaru głównego okna
 • dodano możliwość pauzy w czasie nauki/sprawdzianu
 • dodano możliwość szybkiego wł/wył dźwięku (przycisk na pasku narzędzi)
 • po zakończeniu sprawdzianu wystawiana jest ocena (w skali od 1 do 6)
 • inne mniejsze usprawnienia

 

Ponieważ wersja 5.0 została napisana całkowicie od nowa, poprzednie wpisy z historii zostały usunięte.