[pytacz]Pytacz Master 5.0.3

2013-09-01

Nowa wersja programu (5.0.3) na nowy rok szkolny. Wśród najważniejszych nowości znajdziemy:

  • dodanie do testów przykładowych zdań (w odpowiednim kontekście)
  • nowe testy utworzone na podstawie tekstów piosenek
  • możliwość dodania adresu www do testu (np. stronę domową autora)
  • zwiększono czcionki niektórych elementów głównego okienka