[pytacz]Pytacz Master 5.3

2014-11-30

Czas na małą rewolucję. Od teraz istnieje możliwość rozbicia nauki na kilka etapów (np. po 20 słówek dziennie), oraz wprowadzono system powtórek mający na celu utrwalenie materiału. W związku z tymi zmianami koniecznie zalecam zapoznanie się z TYM ARTYKUŁEM w Pomocy.

Lista zmian:

 • dłuższe testy można podzielić na kilka etapów (np. po 20 słówek dziennie)
 • automatyczne proponowanie powtórki po 1, 3, 7 i 21 dniach w celu utrwalenia materiału
 • zastąpiono systemowe okno wczytywania testu tabelką (w której wyświetlany jest także postęp zaliczenia)
 • dwuklik na pliku *.pmts uruchamia go w samym Edytorze Testów
 • ulepszono system kar za błędne odpowiedzi
 • obsługa nowych języków (duński, holenderski, norweski, szwedzki)
 • zmieniono kod języka Czeskiego z „cz” na zgodny z ISO 639-1 „cs” (jeśli masz testy z tym językiem, powinieneś ponownie ustalić język w Edytorze Testów)
 • nowe skróty klawiszowe w Edytorze (np. Ctrl+S zapisuje test)
 • wyłączono alternatywną formę odpowiedzi (. i ..) (funkcja ta była pomyłką, prowadziła do oszukiwania)
 • inne mniejsze usprawnienia
 • usunięto znalezione błędy