[help]Edytor testów

W Edytorze testów możemy utworzyć nowy test, lub wczytać utworzony wcześniej. Po kliknięciu na ikonkę [properties] wyświetlą nam się właściwości testu, gdzie możemy wpisać autora testu, opis, oraz przede wszystkim nazwy i języki kolumn.

Aby dodać nowy rekord (słówko lub podpunkt) klikamy [add] , wypełniamy pola które się pojawią i klikamy Dodaj.
Już umiemy dodać proste słówka typu „Samochód – Car”, ale to nie wszystko co Pytacz potrafi, możemy użyć alternatyw i oczywiście podpunktów.

Alternatywy:

Jeśli jakieś słówko można tłumaczyć na kilka sposobów, należy je rozdzielić pionową kreską, czyli |, na przykład:

samochód | auto | fura

W czasie przepytywania wystarczy wtedy, że podamy jedno z tych słówek. Ogólnie program pionową kreskę rozumie jako lub.
Alternatyw możemy używać zarówno w pierwszej, jak i w drugiej kolumnie.

Podpunkty:

Podpunkty rozdzielamy znakiem &, np:

Afryka & Ameryka & Europa

W czasie przepytywania będziemy musieli wtedy podać wszystkie te podpunkty (w dowolnej kolejności). Można przyjąć, że program znak & rozumie jako i.

Aby w czasie przepytywania miała znaczenie kolejność na samym początku dodajemy znak {, czyli:

{ Afryka & Ameryka & Europa

Jeśli chcemy, aby do uznania odpowiedzi wystarczyło podać chociaż dwa podpunkty, to na samym końcu dopisujemy [2], czyli:

Afryka & Ameryka & Europa [2]

Oczywiście w podpunktach także możemy stosować alternatywy, np:

Ocean Spokojny | Pacyfik & Atlantyk & Arktyczny

W takim przypadku w czasie przepytywania musimy wpisać „ocean spokojny” lub „pacyfik”, oraz „atlantyk” i „arktyczny”.

Podpunkty stosujemy tylko w drugiej kolumnie.

Podsumowanie:

Edytor będzie się starał poprawiać po nas pewne rzeczy w czasie dodawania/edycji rekordów. Np. sam doda spacje przed i po znakach | i & dzięki czemu zwiększy się czytelność. Powiększy także pierwsze litery zdań i podpunktów.