[help]Nauka i sprawdzian

Program posiada 3 tryby przepytywania: Zwykły, Zaawansowany i Sprawdzian.
Aby rozpocząć klikamy w głównym okienku przycisk [learning], zaznaczamy interesujący nas test i wciskamy odpowiedni przycisk na dole okienka (w zależności od tego, który tryb nas interesuje).

[to_learn-off] Zwykłe przepytywanie:

Aby je rozpocząć klikamy przycisk [to_learn-off] lub [repetition-off]. Pierwszy to przepytywanie z podpowiedziami w postaci zagwiazdkowanej poprawnej odpowiedzi (nauka). Drugi to przepytywanie bez podpowiedzi (powtórka).

Przepytywanie polega na tym, że program uporczywie będzie nas pytał każdego słówka tak długo aż się go nauczymy. Jeśli z jakimś będziemy mieli problem, to Pytacz weźmie to pod uwagę i będziemy musieli odpowiedzieć na nie więcej razy zanim je nam zaliczy.

Ten sposób nauki nazywa się „zwykły”, gdyż nie ma on żadnego wpływu na postęp zaliczenia (widoczny na liście testów), ani nie będzie proponował nam żadnych powtórek. Tak wyglądała nauka w starszych wersjach programu.

[to_learn] Nauka zaawansowana:

Tego typu nauka została wprowadzona w wersji 5.3. Pozwala ona na rozbicie nauki na wiele etapów (np. po 20 słówek dziennie). Ponadto program będzie nam proponował powtórki w celu utrwalenia materiału. Nasz aktualny procent zaliczenia testu widzimy w kolumnie Postęp, a więcej informacji znajdziemy w zakładce o tej samej nazwie.

Aby rozpocząć zaznaczamy interesujący nas test i klikamy przycisk Start. W ten sposób rozpocznie się nauka, czyli typowe przepytywanie z podpowiedziami. Jeśli nie dokończymy nauki, nie szkodzi, stan zostanie zapisany.

Powtórki:

Pierwsza powtórka ma miejsce na drugi dzień po nauczeniu, kolejne 3, 7 i 21 dni później. Testy, które wymagają dziś powtórzenia są zaznaczone czerwonym kolorem na liście dostępnych testów, ponadto ich liczba jest wyświetlana obok przycisku [learning] w głównym okienku programu (dzięki temu wiemy, że mamy oczekujące powtórki). Powtórka przebiega praktycznie tak samo jak nauka. Jedyną różnicą jest to, że w czasie nauki widzimy podpowiedzi w postaci zagwiazdkowanej prawidłowej odpowiedzi, a przy powtórce już nie.

Jeśli z jakimś słówkiem nie będziemy mieli problemów, program może niektóre powtórki pominąć (żeby nie męczyć nas słówkami, które już umiemy).

Podział na etapy:

Jeśli test składa się z co najmniej 20 elementów, możemy jego naukę rozbić na kilka etapów. W tym celu rozwijamy pole wyboru znajdujące się po prawej stronie przycisku Start i wybieramy w nim ile nowych słówek chcemy się teraz nauczyć. Po zakończeniu nauki, jeśli czujemy się na siłach, możemy nauczyć się kolejnych słówek, lub zrobić to później. O tempie nauki nowych słówek decyduje użytkownik (w przeciwieństwie do powtórek, które proponuje nam program).

Modyfikowanie testów, a ich postęp:

Postęp i potrzeba powtórzenia konkretnych słówek zapisywana jest niezależnie od testu w którym się one znajdują. Oznacza to, że nic się nie stanie jeśli dokonamy w nim jakichś zmian (nowe słówka, czy poprawki), lub jeśli przeniesiemy plik testu w inne miejsce na dysku. Tak więc jeśli w Edytorze Testów dodamy nowe słówko do jakiegoś testu to po prostu będzie to nowe słówko do nauczenia. To samo spotka słówko, które zmodyfikujemy, gdyż dla programu będzie ono po prostu nowe. Oczywiście usunięcie słówka także nie sprawi żadnego problemu.

Jeśli jakieś słówko powtarza się w kilku testach to postęp wzrośnie w teście, którego być może nigdy nie uruchomiliśmy. Jest to normalne i wynika właśnie ze sposobu zapisywania postępów słówek niezależnie od testu.

[examination] Sprawdzian:

Aby zweryfikować naszą wiedzę, możemy uruchomić Sprawdzian poprzez przycisk [examination-off]. Polega on na tym, że z każdego słówka jesteśmy pytani tylko jeden raz. Dzięki temu dokładnie widzimy na ile opanowaliśmy materiał. Po zakończeniu wystawiana jest ocena w skali od 1 do 6. Sprawdzian, tak samo jak zwykłe przepytywanie nie ma wpływu na postęp i powtórki.