[help]Słówka i podpunkty

Program pozwala na naukę słówek (np. samochód – car), oraz podpunktów (np. pory roku: wiosna, lato, jesień, zima). W teście mogą znajdować się zarówno słówka, jak i podpunkty, dzięki czemu jesteśmy w stanie się nauczyć praktycznie wszystkiego na kartkówkę czy sprawdzian. W czasie przepytywania wielkość wpisywanych liter nie ma żadnego znaczenia, tak samo polskie znaki diakrytyczne (ąćęłńóśź).

Słówka:

Program wylosował pytanie „Stolica Polski”, naszym zadaniem jest wpisać „warszawa”. Aby sprawdzić klikamy enter.
W czasie nauki na dole programu wyświetla się podpowiedź (zagwiazdkowana prawidłowa odpowiedź).

 

Podpunkty:

Naszym zadaniem jest podać wszystkie kontynenty (w dowolnej kolejności). Kolejne podpunkty wpisujemy w nowej linii, aby sprawdzić odpowiedź wciskamy enter dwa razy.
W czasie nauki przy wpisywaniu kolejnych podpunktów na dole programu widzimy które już wpisaliśmy poprawnie.

Istnieje taka możliwość, że podpunkty należy podać w prawidłowej kolejności. Informacja o tym pojawi się wtedy w nazwie drugiej kolumny (tam gdzie na zrzucie ekranu widzimy „Odpowiedź”).

Następną możliwością jest niewymaganie od uczącego się podania wszystkich podpunktów (np. wystarczy podać 5 z 10). Informacja o tym także się pojawi w nazwie drugiej kolumny.