[pytacz]Pytacz Master 5.3.3

2016-01-04

Po dłuższej przerwie zostają przywrócone prace nad Pytaczem. Na początek mała aktualizacja dodająca kilka mniejszych usprawnień:

 • możliwość szybkiej odpowiedzi kropką (opcja jest domyślnie wyłączona, włączamy ją w ustawieniach)
 • możliwość maksymalizacji głównego okna i Edytora Testów
 • usunięto limit nowych słówek do nauczenia
 • możliwość ukrycia liczby testów oczekujących na powtórzenie (w ustawieniach programu)
 • usunięto błąd mogący powodować zawieszenie programu po ukończeniu sprawdzianu
 • kilka mniejszych usprawnień

Szersze omówienie nowości w tym wątku na forum.

[pytacz]Pytacz Master 5.3.2

2015-01-01

WAŻNE: Aktualizacja naprawiająca niemożliwość uruchomienia Pytacza jeśli mamy w naszych testach słówka zawierające cyrylicę. W jednej z poprzednich wersji wkradł się błąd związany z kodowaniem znaków. Naprawa tego błędu niestety sprawia, że postęp nauczenia słówek zawierających znaki diakrytyczne (ą, ę, ż, itd) zostanie przez nową wersję Pytacza „zapomniany”. Będzie trzeba się tych słówek po prostu nauczyć jeszcze raz.

Na pewno szkoda stracić postęp nauczenia tych słówek, ale nie było innego wyjścia. Błąd ten musiał zostać naprawiony, żeby można było używać znaków cyrylicy w testach.

[pytacz]Pytacz Master 5.3.1

2014-12-22

Mała aktualizacja przywracająca możliwość wyboru testu do przepytywania za pomocą systemowego okienka wyboru pliku.

[pytacz]Pytacz Master 5.3

2014-11-30

Czas na małą rewolucję. Od teraz istnieje możliwość rozbicia nauki na kilka etapów (np. po 20 słówek dziennie), oraz wprowadzono system powtórek mający na celu utrwalenie materiału. W związku z tymi zmianami koniecznie zalecam zapoznanie się z TYM ARTYKUŁEM w Pomocy.

Lista zmian:

 • dłuższe testy można podzielić na kilka etapów (np. po 20 słówek dziennie)
 • automatyczne proponowanie powtórki po 1, 3, 7 i 21 dniach w celu utrwalenia materiału
 • zastąpiono systemowe okno wczytywania testu tabelką (w której wyświetlany jest także postęp zaliczenia)
 • dwuklik na pliku *.pmts uruchamia go w samym Edytorze Testów
 • ulepszono system kar za błędne odpowiedzi
 • obsługa nowych języków (duński, holenderski, norweski, szwedzki)
 • zmieniono kod języka Czeskiego z „cz” na zgodny z ISO 639-1 „cs” (jeśli masz testy z tym językiem, powinieneś ponownie ustalić język w Edytorze Testów)
 • nowe skróty klawiszowe w Edytorze (np. Ctrl+S zapisuje test)
 • wyłączono alternatywną formę odpowiedzi (. i ..) (funkcja ta była pomyłką, prowadziła do oszukiwania)
 • inne mniejsze usprawnienia
 • usunięto znalezione błędy

[pytacz]Pytacz Master 5.2.2

2014-10-20

Co nowego:

 • skojarzenie plików testów (*.pmts) z Pytaczem (dwuklik na pliku automatycznie zaczyna jego naukę)
 • poprawiono jakość ikonki pliku exe
 • kilka mniejszych usprawnień
 • usunięto znalezione błędy

[pytacz]Pytacz Master 5.2.1

2014-10-16

Mała aktualizacja dodająca możliwość losowego (oraz na zmianę) kierunku przepytywania. Poza tym kilka mniejszych usprawnień i poprawek błędów.

[pytacz]Pytacz Master 5.2

2014-10-12

Co nowego:

 • możliwość nauki podpunktów
 • wyświetlanie podpowiedzi w czasie nauki (prawidłowa odpowiedź zostaje wyświetlona w formie gwiazdek)
 • rozbudowano pole pokazujące prawidłową odpowiedź (wyświetlanie przekreślonej naszej błędnej odpowiedzi)
 • alternatywna forma odpowiedzi w czasie nauki (można użyć kropki, aby uznać odpowiedź, lub dwóch, aby odłożyć słówko na później)

Jako, że podpunkty to nowa funkcja, zalecam zapoznanie się z rozbudowanym dzisiaj działem Pomocy, gdzie jest wytłumaczone jak je stosować, oraz obejrzeć tę prezentację wideo.

[pytacz]Pytacz Master 5.1

2014-09-26

Po dłuższej przerwie pojawia się nowa wersja: 5.1. Najważniejsze nowości:

[www]Nowa strona www

2014-09-06

Najwyższy czas porzucić statyczne pliki HTML. Zrobiłem nową stronę w WordPressie, jednocześnie zmieniając nieco wygląd i kolorystykę. W tym momencie na stronie nie ma nowych treści, ale z biegiem czasu będę się starał np. rozbudować dział Pomocy.

Teraz mogę się zabierać za Pytacza. Przewiduję nową wersję do końca września.

[comment] skomentuj na forum.

[pytacz]Pytacz Master 5.0.4

2013-09-16

Nowa wersja Pytacza (5.0.4). Co nowego:

 • możliwość podglądu testu przed uruchomieniem nauki/sprawdzianu
 • nowe testy z języka angielskiego
 • przykładowy test pokazujący możliwości programu i edytora testów
 • inne mniejsze usprawnienia (przede wszystkim w interfejsie)

[pytacz]Pytacz Master 5.0.3

2013-09-01

Nowa wersja programu (5.0.3) na nowy rok szkolny. Wśród najważniejszych nowości znajdziemy:

 • dodanie do testów przykładowych zdań (w odpowiednim kontekście)
 • nowe testy utworzone na podstawie tekstów piosenek
 • możliwość dodania adresu www do testu (np. stronę domową autora)
 • zwiększono czcionki niektórych elementów głównego okienka

 

[pytacz]Pytacz Master 5.0.2

2013-01-03

Nowa wersja programu na nowy rok. Do ściągnięcia jest Pytacz Master 5.0.2. Dodano nowy tryb – zadania matematyczne, czyli przepytywanie z arytmetyki (dodawanie, odejmowanie i mnożenie).

[pytacz]Pytacz Master 5.0.1

2012-12-09

Dwa tygodnie od wydania poprzedniej wersji, do ściągnięcia jest Pytacz Master 5.0.1. Co nowego?

 • możliwość dodania alternatyw dla danego słówka (przykład: samochód | auto | fura) (więcej w Pomocy)
 • zapamiętywanie ocen z każdego sprawdzianu
 • kilka uproszczeń w interfejsie (m.in. usunięto przycisk „sprawdź”)
 • inne mniejsze usprawnienia.

 

[pytacz]Pytacz Master 5.0 i nowa strona

2012-11-25

Po kilku latach przerwy strona wraca do życia w odświeżonej formie. Usunięto kilka zbędnych już programów, pozostał tylko Pytacz Master i na nim będę się teraz skupiał.

Do ściągnięcia jest nowy Pytacz Master 5.0. Co nowego?

 • cały program napisano od nowa
 • odświeżono wygląd (nowy układ kontrolek, nowe ikonki, itd)
 • obsługa znaków unicode (program obsługuje wszystkie języki)
 • nowa struktura plików z testami (testy z wersji 4 nie są już obsługiwane)
 • dodano możliwość zmiany rozmiaru głównego okna
 • dodano możliwość pauzy w czasie nauki/sprawdzianu
 • dodano możliwość szybkiego wł/wył dźwięku (przycisk na pasku narzędzi)
 • po zakończeniu sprawdzianu wystawiana jest ocena (w skali od 1 do 6)
 • inne mniejsze usprawnienia