[pytacz]Pytacz Master 5.3.2

2015-01-01

WAŻNE: Aktualizacja naprawiająca niemożliwość uruchomienia Pytacza jeśli mamy w naszych testach słówka zawierające cyrylicę. W jednej z poprzednich wersji wkradł się błąd związany z kodowaniem znaków. Naprawa tego błędu niestety sprawia, że postęp nauczenia słówek zawierających znaki diakrytyczne (ą, ę, ż, itd) zostanie przez nową wersję Pytacza „zapomniany”. Będzie trzeba się tych słówek po prostu nauczyć jeszcze raz.

Na pewno szkoda stracić postęp nauczenia tych słówek, ale nie było innego wyjścia. Błąd ten musiał zostać naprawiony, żeby można było używać znaków cyrylicy w testach.