[pytacz]Pytacz Master 5.3.3

2016-01-04

Po dłuższej przerwie zostają przywrócone prace nad Pytaczem. Na początek mała aktualizacja dodająca kilka mniejszych usprawnień:

  • możliwość szybkiej odpowiedzi kropką (opcja jest domyślnie wyłączona, włączamy ją w ustawieniach)
  • możliwość maksymalizacji głównego okna i Edytora Testów
  • usunięto limit nowych słówek do nauczenia
  • możliwość ukrycia liczby testów oczekujących na powtórzenie (w ustawieniach programu)
  • usunięto błąd mogący powodować zawieszenie programu po ukończeniu sprawdzianu
  • kilka mniejszych usprawnień

Szersze omówienie nowości w tym wątku na forum.